การุณยฆาต การขออนุญาตตาย...ด้วยสิทธิของตัวเอง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     การตายเป็นธรรมดาของชีวิต ไม่มีใครหนีพ้นไปได้ ความตายในทางธรรมวัดกันที่จิต ถ้าจิตดวงสุดท้ายที่เรียกว่า จุติจิต ดับลงและขาดการเกิดสืบต่อเมื่อใด จิตก็จะออกจากร่างและเมื่อนั้นร่างก็จะกลายเป็นศพทันที พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี พระนักวิชาการ นักคิดนักเขียนที่ได้รับการยกย่องในวงกว้างว่าเป็นปราชญ์ทางธรรม เคยกล่าวเกี่ยวกับ ความตาย เอาไว้เช่นนั้น ซึ่งตรงตามหลักธรรมคำสอนในเรื่อง ไตรลักษณ์ ที่ว่าด้วยกฎแห่...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (634)

รูปภาพ
เอกสารแนบ