กม.ใหม่ปรับจริงสูบพื้นที่ปลอดบุหรี่คร.เผยให้อำนาจคกก.ควบคุมดำเนินการทำนองเดียวกับออกใบสั่งจราจร | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...กระทบ เพราะค่อยเป็นค่อยไป เครือข่ายเยาวชน-ผู้ปกครองสรร เสริญรัฐบาล หลังรอมานาน 5 ปี นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติรวมกฎหมายยาสูบ และกฎหมายคุ้มครองสุขภาพไว้ในฉบับเดียวกันว่า จากที่กรณีร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านมติ ครม.แล้ว แต่ยังไม่มีการกำหนดว่าจะบรรจุเข้าวาระเมื่อใด ต่อไปรัฐบาลต้องส่งเรื่องเข้าไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (429)

รูปภาพ
เอกสารแนบ