ราคากลางและ TOR ของงานจัดจ้างทำหนังสือก่อนวันผลัดใบฉบับสำหรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม” ด้วยวิธีตกลงราคา 24/09/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR ของงานจัดจ้างทำหนังสือก่อนวันผลัดใบฉบับสำหรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม” ด้วยวิธีตกลงราคา โดยการลงเผยแพร่ราคากลางด้วยวิธีตกลงราคาครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 24-26 กันยายน 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ