ราคากลางและ TOR ของงานจัดจ้างจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559 ด้วยวิธีตกลงราคา 14/07/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยTOR และราคากลาง ของงานจัดจ้างจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559
ด้วยวิธีตกลงราคา ใช้ระยะเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2559 ในการลงประกาศผ่านเว็บไซต์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ