ราคากลางและ TOR ของงานจัดจ้างทำวีดีทัศน์ สุขปลายทาง ด้วยวิธีตกลงราคา 15/09/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR ของงานจัดจ้างทำวีดีทัศน์ สุขปลายทาง ด้วยวิธีตกลงราคา โดยการลงเผยแพร่ราคากลางด้วยวิธีตกลงราคาครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 3 วัน
นับตั้งแต่วันที่ 15-17 กันยายน 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ