ราคากลางและ TOR ของงานจัดจ้างผลิตชุดนิทรรศการธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีตกลงราคา 17/09/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR งานจัดจ้างผลิตชุดนิทรรศการธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีตกลงราคาโดยการลงเผยแพร่ราคากลางด้วยวิธีตกลงราคาครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17-19 กันยายน 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ