กลไกนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ปัญญาสำคัญกว่าอำนาจ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...เป็นต้น มีข้อดีที่ทำให้เกิด เอกภาพทางนโยบาย สั่งการได้อย่างรวดเร็ว แก้ปัญหาติดขัดบางอย่างได้ดี แต่ใน ขณะเดียวกันก็อาจเกิดการใช้อำนาจรวมศูนย์มากเกินไป ถ้านำไปใช้กับงานบางสาขาอย่างไม่เหมาะสม งานในสาขาสุขภาพก็เกิดความพยายามผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสาธารณสุขระดับชาติ (National Health Authority หรือ National Health Policy Board) ด้วยมองว่าการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวกับสุขภาพมีอยู่ในส่วน...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (567)

รูปภาพ
เอกสารแนบ