ชาวไร่ไม่รับร่าง พ.ร.บ.ยาสูบหวั่นกระทบ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ให้สาธารณสุขจัดการแก้ไขข้อขัดแย้งที่เป็นปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดจากร่างกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่ที่ สธ.กำลังผลักดัน นายกฤษณ์ ผาทอง นายกสมาคมผู้เพาะปลูก กล่าวว่า ภาคีได้เข้าพบกับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรี สธ. ท่านกล่าวว่าเห็นใจพี่น้องชาวไร่โชห่วย โดยท่านได้รับปากว่าจะสรุปข้อเรียกร้องที่ได้หารือส่งให้กับ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (159)

รูปภาพ
เอกสารแนบ