พ.ร.บ.ยาสูบ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ชาวไร่ไม่รับร่าง พ.ร.บ.ยาสูบหวั่นกระทบ

     ...มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ให้สาธารณสุขจัดการแก้ไขข้อขัดแย้งที่เป็นปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดจากร่างกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่ที่ สธ.กำลังผลักดัน นายกฤษณ์ ผาทอง นายกสมาคมผู้เพาะปลูก กล่าวว่า ภาคีได้เข้าพบกับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรี สธ.

Subscribe to พ.ร.บ.ยาสูบ