สบส.เผยขอทำอุ้มบุญแล้ว35คู่ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     วันที่ 28 ก.ค. น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่าความร่วมมือระหว่างสธ.กับพม. ตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 จะเป็นการสร้างระบบคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยวิธีดังกล่าวหรือเรียกว่าอุ้มบุญ ให้มีหลักประกันในเรื่องความปลอดภัยและความอบอุ่นในครอบครัว ทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมกันติดตามเด็กที่เกิด...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (395)

รูปภาพ
เอกสารแนบ