สบส.เตรียมขับเคลื่อน'กม.อุ้มบุญ'บังคับใช้30ก.ค.-ตั้ง'กคทพ.' | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ หรือ พ.ร.บ.อุ้มบุญ ว่า กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้หลังวันที่ 30 ก.ค. ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม เมื่อบังคับใช้แล้ว จะต้องตั้งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (กคทพ.) มีปลัดสธ....  อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (360)

รูปภาพ
เอกสารแนบ