พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สบส.เผยขอทำอุ้มบุญแล้ว35คู่

     วันที่ 28 ก.ค. น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่าความร่วมมือระหว่างสธ.กับพม.

Subscribe to พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก