ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเปิดซองเสนอราคา งานจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2558 27/06/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเปิดซองเสนอราคางานจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2558 ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือก 3 ราย (ดังเอกสารแนบ)การประกาศนี้จะประกาศไปจนกว่าจะได้คัดเลือกผู้รับจ้างที่มีสิทธิ์ให้มาดำเนินการจัดจ้างต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ