ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเปิดซองเสนอราคา จัดจ้างผลิตรายการโทรทัศน์และคลิปวิดีโอจากรายการโทรทัศน์ “ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน” เฟส 2 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการ จัดจ้างผลิตรายการโทรทัศน์และคลิปวิดีโอจากรายการโทรทัศน์ “ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน” เฟส 2 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 17/2560 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้ดำเนินการ เปิดซองส่วนที่ 1 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเปิดซองเสนอราคา ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ