เสวนาทรรศนะสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดเสวนา ทรรศนะใหม่ต่อการเจ็บป่วย ความทุกข์ และการตายในสังคมไทย ในวันที่ 24 มิ.ย.2559 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปกรำไพพรรณี จุฬาฯ โดยมีปาฐกถาพิเศษ และการเสวนาในหัวข้อ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (401)

รูปภาพ
เอกสารแนบ