กำราบ 'โพสต์-แชร์' ข้อมูลสุขภาพมั่ว จี้ต่อมสำนึก-งัดกฎหมายเล่นงานหนัก | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     อภิวรรณ เสาเวียง ณัฐา มีเจริญ รายงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และอีกหลายหน่วยงานแต่กลับไม่มีหน่วยงานหลักในการดูแลคุ้มครองประชาชนได้อย่างแท้จริง เชื่อมั่นเลยว่ายุคสมัยนี้...ไม่มีใครที่จะปฏิเสธการมีสุขภาพที่ดีไปได้ คนเราทุกคนต่างมีสุขภาพพลานามัยที่ดีกันทั้งนั้น แต่สิ่งเหล่านั้นที่ต้องการหากไม่สร้างไม่ออกกำลังกายด้วยตัวเอง ก็ย่อมไม่มีทางเกิดขึ้...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (460)

รูปภาพ
เอกสารแนบ