เลขาสพฉ. ห่วงพระสงฆ์เจ็บป่วยฉุกเฉิน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า เนื่องในวันวิสาขบูชา20 พฤษภาคมนี้ ประชาชนส่วนใหญ่จะนิยมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว แต่บางส่วนอาจจะไม่ได้คำนึงถึงเมนูที่นำมาใส่บาตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพพระสงฆ์ได้ ส่งผลทำให้พระสงฆ์มีสถิติเจ็บป่วยมากขึ้นเรื่อยๆ อาทิ โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ซึ่งโรคเหล่านี้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคฉุกเฉิน ทั้งโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (410)

ขอบคุณข่าวจากหน้าเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์ฉุกเฉินไทย URL อ้างอิง http://www.thaiemsinfo.com/autopagev4/show_page.php?topic_id=720&auto_id...

รูปภาพ
เอกสารแนบ