เอ็นจีโอฮือต้านพ.ร.บ.สิทธิบัตรโวยเอื้อต่างชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...ทีพีพีเอื้อต่างชาติ ตบตา ครม.-สนช. เมินเสียงภาคประชาชน เมื่อวันที่ 27 มกราคม เวลา 13.00 น. มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย พร้อมด้วยเครือข่าย ผู้ป่วย ภาคประชาสังคมด้านสุขภาพและการเข้าถึงยา ประมาณ 70 คน ได้เดินทางมาชุมนุมหน้ากรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อคัดค้านการแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สิทธิบัตร ก่อนการประ ชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการแก้ ไข...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (388)

รูปภาพ
เอกสารแนบ