สธ.ตั้งเป้าลดปัญหาเชื้อดื้อยา50%ภายในปี64 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     สาธารณสุข สธ.เดินหน้าลดการใช้ยาปฏิชีวนะ 20% แก้ปัญหาเชื้อดื้อยาให้ได้ 50% ภายในปี 2564 เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ป่วย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สธ.มีนโยบายให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสม ส่วนยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลนั้น ได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง ทุกระดับ เร่งรัดดำเนินการ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยตั้งเป้าระหว่างปี 2560-2564 จะลดปริมาณการอ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (518)

รูปภาพ
เอกสารแนบ