สร้างสุขภาวะพระสงฆ์ ตั้งเป้าสร้างพระ อสว.ส่งเสริมสุขภาพประจำวัดทุกวัดใน 5 ปีข้างหน้า | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content