สธ.แจงพ.ร.บ.คุมยาสูบ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

กระทรวงสาธารณสุข - เมื่อวันที่ 5 พ.ค. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นายอนันต์ ลิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ยาสูบกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า ที่ประชุมมีมติใน 2 เรื่อง คือ 1...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (386)

รูปภาพ
เอกสารแนบ