จี้งดแชร์คลิปฆ่าตัวผ่านสื่อออนไลน์สธ.ห่วงเด็กวุฒิภาวะไม่พอ-เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     กระทรวงสาธารณสุข - เมื่อวันที่ 28 ต.ค. น.ต.นพ. บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีการฆ่าตัวตายผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ที่มักปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งว่า การถ่ายทอดสดการฆ่าตัวตายในลักษณะเช่นนี้ ไม่สามารถตัดต่อ หรือเซ็นเซอร์ได้ในขณะออกอากาศ และหากมีผู้ติดตามจำนวนมาก ย่อมส่งผลกระทบในวงกว้าง ส่งผลให้เกิดการฆ่าตัวตายเลียนแบบ (copycat suicide) ในผู้ที่มีสภาพจิตใจเปราะบางอยู่แล้วหรืออาจเคย...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (418)

รูปภาพ
เอกสารแนบ