เวทีแลกเปลี่ยนกรรมการสุขภาพแห่งชาติลงพื้นที่ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคสุวพลา ประธานคณะกรรมการบริหาร สช. นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการ สช. นำคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติศึกษาดูงานพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จ.ร้อยเอ็ด โดยมี ชยันต์ ศิริมาศ รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นพ.สาธารณสุข จ.ร้อยเอ็ด ดร.ปาลิดา เฉลิมแสน ประธานคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ จ.ร้อยเอ็ด พร้อมคณะให้การต้อนรับ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (355)

รูปภาพ
เอกสารแนบ