จากทุกข์สู่สุขอีสาน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     สมพันธ์ เตชะอธิก รู้ทุกข์จึงจะรู้สุข แต่กว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันและพ้นทุกข์สู่สุขได้ ก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีเครือข่ายคอยอุ้มชูช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สมัชชาสุขภาพ 20 จังหวัดภาคอีสาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้มีประกาศปฏิญญาโฮมสุขอีสาน (2) ในเวทีวิชชาการโฮมสุขอีสานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ในงานปิดเวที ก่อนแยกย้ายไปทำงานภารกิจเพื่อสร้างสุขอีสานในแต่ละ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (385)

รูปภาพ
เอกสารแนบ