สังคมสยามรัฐ: ประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วยแนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน โดยมี นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล นพ.อำพลจินดาวัฒนะ และ นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ร่วมงาน ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานีเมื่อวันก่อนอ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด (375)

รูปภาพ
เอกสารแนบ