ประกาศ รายชื่อเพื่อรับการสัมภาษณ์ 10/02/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองใบสมัครเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) เรื่องการรับสมัครพนักงานเพื่อปฏิบัติงานที่ สำนักส่งเสริมสิทธิและสร้างสังคมสุขภาวะ นั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือก ได้พิจารณากลั่นกรองผู้สมัคร จากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานและผลงานในอดีตจากใบสมัคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองใบสมัครเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ดังเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ
หมวดหมู่ข่าว