รายงานมลพิษรง.ไฟฟ้าถ่านหิน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     เมื่อวันที่ 19 พ.ย. ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมแถลงเปิดเผยรายงาน เรื่องต้นทุนชีวิต โรงไฟฟ้าถ่านหินกับภัยคุกคามต่อสุขภาพของคนไทย โดยมีนายสุริชัย หวันแก้ว คณะกรรมการสุขภาพของประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และผอ.ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ น.ส.จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลง...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด (441)

รูปภาพ
เอกสารแนบ