สช.เริ่มขับเคลื่อน HIA ฉบับใหม่ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     นพ.วิพุธ พูลเจริญ ประธานกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบ ด้านสุขภาพ เปิดเผยภายหลังสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดเวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 2/2559 เรื่อง สตาร์ตอัพ ประกาศ HIA ฉบับใหม่ : ใครได้ ใครเสีย ว่า ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ได้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา องค์กรต่าง ๆ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (436)

รูปภาพ
เอกสารแนบ