‘เยาวชน-คนรุ่นใหม่’ พลังความเปลี่ยนแปลง มากกว่าการมีส่วนร่วม คือการลงมือทำนโยบายสาธารณะ กำหนดอนาคตของตัวเอง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Audio file

    สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่าน สถานการณ์อุทกภัยอันเป็นผลมาจากพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ที่สร้างความเสียหายแก่พี่น้องประชาชนทางภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลางตอนบนได้ผ่านไปแล้ว แต่จากข้อมูลของ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ที่อ้างอิงคำพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าในเดือนตุลาคมนี้ จะเกิดพายุอีก 1-2 ลูก และอาจสร้างผลกระทบต่อประเทศไทยบ้าง จึงอยากให้พี่น้องภาคีเครือข่ายในพื้นที่ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และขอส่งมอบกำลังใจแก่ทุกท่านให้ผ่านพ้นภัยธรรมชาติและวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

    สำหรับเดือนตุลาคม เรียกได้ว่าเป็นเดือนของ “นักเรียน นักศึกษา เยาวชน-คนรุ่นใหม่” โดยแท้ ในอดีตเราเห็นพลังบริสุทธิอันยิ่งใหญ่ของ “ขบวนการนักศึกษา” ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองผ่านเหตุการณ์ 14ตุลาคม 2516 และการปราบปรามด้วยอาวุธสงครามอย่างโหดเหี้ยมในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เป็นรอยด่างทางประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ได้รับการชำระให้ชัดเจนเพื่อการเรียนรู้ของคนรุ่นหลัง สะท้อนถึงความตื่นตัวทางการเมือง-สิทธิเสรีภาพ และการเสียสละของเยาวชน-คนรุ่นใหม่ ควบคู่ไปกับการหล่อหลอมความคิด-อุดมการณ์ ให้แก่ผู้คนในสังคมจำนวนมาก

    “นักเรียนและนักศึกษา” ในวันนั้นได้เติบโตและงอกงามขึ้น กลายมาเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายแห่งรัฐในวันนี้ และ “เยาวชน-คนรุ่นใหม่” ในวันนี้ ก็จะเป็นพลังหลักและความหวังในการนำพาสังคมไทยไปสู่การเปลี่ยนแปลง สร้างความเจริญและยั่งยืน

    พี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่านครับ ผมเชื่อมั่นว่า “เยาวชน-คนรุ่นใหม่” จะเป็นผู้กำหนดอนาคตของประเทศ ซึ่งทุกวันนี้มีตัวอย่างของเยาวชน-คนรุ่นใหม่จำนวนมาก ที่ได้ “ลงมือทำ” ผ่านการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางการเมือง และในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะของประเทศ เพื่อออกแบบอนาคตที่ตัวเองฝันใฝ่แล้ว

    ทั้งในระดับพื้นที่ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดและระดับชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และภาคีเครือข่ายทั้งในกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น รวมไปถึงการจัดทำข้อเสนอและขับเคลื่อนกิจกรรมที่สอดคล้องกับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

    ที่จริงแล้ว สช. และหน่วยงานภาคียุทธศาสตร์ มุ่งหวังที่จะขยายการมีส่วนร่วมไปยังกลุ่ม “เยาวชน-คนรุ่นใหม่” มาโดยตลอด เมื่อปี 2562 ในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12  เราเคยมีโครงการ “Young ทำได้” ด้วยเชื่อว่าพลังของเยาวชน-คนรุ่นใหม่ มีศักยภาพมากในการก้าวข้ามข้อจำกัดไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งก็ได้รับความสนใจ และเข้าร่วมโครงการอย่างล้นหลาม

    สำหรับปี 2564 กลุ่มเยาวชน-คนรุ่นใหม่ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างชัดเจนในการจัดทำนโยบายสาธารณะฯ ภายใต้กิจกรรมต่างๆ ของงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 - 16 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่การแข่งขันออกแบบ Key Visual ของงานฯ ที่สะท้อนถึงพลังพลเมืองตื่นรู้ และการเข้าร่วมจัดทำนโยบายและเสนอแนะกลวิธีในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศ

    เท่าที่มีโอกาสได้เข้าร่วมหลายกิจกรรมที่ผ่านมาของเยาวชน-คนรุ่นใหม่ พบว่ามีความสดใหม่ สอดรับกับยุคสมัย สร้างสรรค์และเท่าทันเทคโนโลยี ที่สำคัญก็คือมีความจริงจังแต่ไม่แข็งตัว มีความพยายามผสานความคิดเห็นที่แตกต่างด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายและยังประโยชน์สูงสุด

    พี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่านครับ ในฐานะนักสานพลัง พวกเราคงเข้าใจกันเป็นอย่างดีว่า “การเดินคนเดียวอาจจะไปได้ไว แต่การเดินด้วยกันย่อมไปได้ไกลกว่า” ฉะนั้นในปีงบ 2564 นี้ สช. และหน่วยงานยุทธศาสตร์อื่น จึงหมายมั่นปั้นมือที่จะ “สร้างเครือข่ายเยาวชน-คนรุ่นใหม่ และผู้ปฏิบัติงานหน้าใหม่” ให้เกิดขึ้นในทุกๆ พื้นที่ ซึ่งเครือข่ายใหม่นี้จะเชื่อมร้อยกับเครือข่ายหลักที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ให้เป็นพลังความเปลี่ยนแปลงที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์

    ผมมั่นใจว่า การเรียนรู้และลงมือทำของเยาวชน-คนรุ่นใหม่ จะนำพาประเทศไทยไปสู่สังคมสุขภาวะและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ

รูปภาพ
หมวดหมู่เนื้อหา