คนรุ่นใหม่ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘เยาวชน-คนรุ่นใหม่’ พลังความเปลี่ยนแปลง มากกว่าการมีส่วนร่วม คือการลงมือทำนโยบายสาธารณะ กำหนดอนาคตของตัวเอง

    สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่าน สถานการณ์อุทกภัยอันเป็นผลมาจากพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ที่สร้างความเสียหายแก่พี่น้องประชาชนทางภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลางตอนบนได้ผ่านไปแล้ว แต่จากข้อมูลของ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ที่อ้างอิงคำพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าในเดือนตุลาคมนี้ จะเกิดพายุอีก 1-2 ลูก และอาจสร้างผลกระทบต่อประเทศไทยบ้าง

Subscribe to คนรุ่นใหม่