คนรุ่นใหม่ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่ แก้ปัญหาผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิง สช.-สปสช.-กรุงไทย เล็งต่อยอดใช้ในอนาคต

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ร่วมกับ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และธนาคารกรุงไทย ร่วมกันจัดประกวด นโยบายและนวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยผ่านการจัดทำร่างนโยบายสุขภาพและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพ

จากพลัง ‘คนรุ่นใหม่’ สู่ ‘คนรุ่นต่อไป’

จากพลัง ‘คนรุ่นใหม่’ สู่ ‘คนรุ่นต่อไป’
จากพลัง ‘คนรุ่นใหม่’ สู่ ‘คนรุ่นต่อไป’


จากโลกสู่ไทย จนถึงขณะนี้มีความพยายาม “ส่งไม้ต่อ” จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง โดยเฉพาะมิติการมีส่วนร่วมทางการเมือง-การพัฒนานโยบายสาธารณะของเยาวชน ที่มากไปกว่าเพียงแค่การเป็น “โหวตเตอร์” ในการเลือกตั้งแล้วจบไป

สร้างความเป็น ‘ปึกแผ่น’ ระหว่างคนรุ่นต่างๆ กับการ ‘ส่งมอบ’ ภารกิจให้กับคนรุ่นใหม่

         สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายที่รักทุกท่าน ... วันที่ ๑๒ สิงหาคม ที่ผ่านมานั้น นอกจากจะเป็น “วันแม่แห่งชาติ” แล้ว องค์การสหประชาชาติ (UN) ยังได้กำหนดให้วันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันเยาวชนสากล” (International Youth Day) อีกด้วย การรณรงค์ในปีนี้ อยู่ภายใต้ธีม “Intergenerational Solidarity: Creating a World for All Ages” หรือวาระ “การสร้างความเป็นปึกแผ่นระหว่างคนรุ่นต่างๆ เพื่อทำให้โลกใบนี้เป็นโลกที่น่าอยู่ของคนทุกกลุ่มวัย”

‘เยาวชน-คนรุ่นใหม่’ พลังความเปลี่ยนแปลง มากกว่าการมีส่วนร่วม คือการลงมือทำนโยบายสาธารณะ กำหนดอนาคตของตัวเอง

    สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่าน สถานการณ์อุทกภัยอันเป็นผลมาจากพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ที่สร้างความเสียหายแก่พี่น้องประชาชนทางภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลางตอนบนได้ผ่านไปแล้ว แต่จากข้อมูลของ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ที่อ้างอิงคำพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าในเดือนตุลาคมนี้ จะเกิดพายุอีก 1-2 ลูก และอาจสร้างผลกระทบต่อประเทศไทยบ้าง

Subscribe to คนรุ่นใหม่