ทิศทางและมุมมองคนรุ่นใหม่กับการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในสังคมไทย สู่ความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงาน

เสวนา "ทิศทางและมุมมองคนรุ่นใหม่กับการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในสังคมไทย สู่ความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน"

▶️สื่อกับการสื่อสารนโยบายสาธารณะ

โดย คุณจักร์กฤษ  เพิ่มพูล กรรมการนโยบายไทยพีบีเอส (Thai PBS)

▶️การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน)

โดย  คุณธนาธิป  บุญญาคม เครือข่ายหมออนามัยวิชาการ 

▶️สิทธิเด็กขั้นพื้นฐานและการโอบรับความหลากหลาย

โดย  คุณอนันตชัย โพธิขำ 
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  และผู้แทน คนส.รุ่น 2

▶️การมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ ในการกำหนดนโยบายสาธารณะ 

โดย คุณศมพร มีเกิดมูล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ดำเนินรายการ

โดย คุณศิริพร เพ็งจันทร์ 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


📍วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567
🕖 เวลา 13.00 น. - 15.30 น.


สามารถติดตามชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ :
ระบบ Zoom Meeting
ID: 939 5619 6791
Passcode: 363221
 

คนส

 

รูปภาพ
ทิศทางและมุมมองคนรุ่นใหม่