เวทีประกวดนโยบายและนวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ PM2.5 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Audio file

ลงทะเบียนเข้า Zoom ได้ที่ : https://forms.gle/dd3MR8vH22iVnM4f8 


รับชมได้ทาง FB Live ที่ FB page : 

     ▶️ Thailand Youth Policy Initiative  https://www.facebook.com/typi.ifmsa.th


     ▶️ สช.สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  https://www.facebook.com/NHCO.thai 


     ▶️ สสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  https://www.facebook.com/thaihealth
 

รับชมเทปบันทึกภาพ  ภาคเช้า / ภาคบ่าย

 

เวทีประกวดนโยบายและนวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่

 

เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ PM2.5

 

รูปภาพ
เวทีประกวดนโยบายและนวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ PM2.5