มาตรา 12 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เปลี่ยน ‘รอความตาย’ เป็น ‘อาจารย์ใหญ่ธรรมทาน’ สร้างการเรียนรู้ผ่านความ ‘แก่-เจ็บ-ตาย’ ฝึกจิต ‘ตายดีวิถีพุทธ’ มีสติในวาระสุดท้าย

สช. ผนึกภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรม “อาจารย์ใหญ่ให้ธรรมทาน” ต้นแบบ “การตายดีวิถีพุทธ” ใช้โมเดลวัดป่าโนนสะอาด จ.นครราชสีมา สร้างระบบการดูแลสุขภาวะระยะสุดท้ายของชีวิต นำความแก่-เจ็บ-ตาย-ประสบการณ์ชีวิต

Subscribe to มาตรา 12