สช.ร่วมกราบถวายสักการะและแสดงมุทิตาสักการะสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโรมหาเถร) ในโอกาสอายุวัฒนะมงคล 87 ปี | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
1

23 พ.ค.67 นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2566 เข้าร่วมกราบถวายสักการะและแสดงมุทิตาสักการะสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโรมหาเถร) ในโอกาสอายุวัฒนะมงคล 87 ปี ณ พระตำหนักวาสุกรี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์ ท่าเตียน) เขตพระนคร กรุงเทพฯ


ในการนี้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้เมตตาอนุโมทนาในกิจการงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยเฉพาะการเป็นกำลังสำคัญให้กับงาน ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฯ

รูปภาพ