กว่า ๑๐๐ องค์กรด้านสุขภาพและสังคมร่วมกันจัดงานครบรอบ ๑๐๐ ปี ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ๓๑ พ.ค.นี้ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

    ในวาระอายุครบ ๑๐๐ ปี ของ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๕ สมัย ๓ รัฐบาล ปูชนียบุคคลที่สำคัญยิ่งในฐานะแพทย์ต้นแบบผู้มีคุณูปการต่อสังคมไทยทั้งในด้านการแพทย์ การพัฒนาสุขภาพ และการสาธารณสุข รวมไปถึงผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านการเมือง การศึกษาและการพัฒนาสังคม ดังนั้นบุคคล องค์กรต่าง ๆ จากภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชนกว่า ๑๐๐ องค์กร เตรียมจัดงานเชิดชู ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว เพื่อให้คนรุ่นหลังสืบทอดแนวคิดแนวปฏิบัติที่ยึดมั่นในการทำงานเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีสุขภาวะ
 
   วันนี้ (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔) หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ร่วมกันจัดงานครบรอบ ๑๐๐ ปี ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ได้แถลงข่าวการจัดงาน “หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว” ณ ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว อาคารสุขภาพแห่งชาติ โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
          
 
   นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ประธานคณะกรรมการจัดงาน หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว กล่าวว่า ชีวิตคน ๆ หนึ่งที่จะยืนหยัดต่อสู้มาถึง ๑๐๐ ปี และสร้างคุณงามความดีมากมายเพื่อสังคมโดยไม่ด่างพร้อยนั้นไม่ง่ายนัก หน่วยงาน องค์กรต่างๆ กว่า ๑๐๐ องค์กรจึงเห็นพ้องร่วมกันว่าไม่อยากปล่อยให้ชีวิตอันทรงคุณค่านี้จางหายไปตามกาลเวลา และได้ร่วมใจกันจัดงานนี้ขึ้นมา เพื่อให้คนร่วมสมัยและคนรุ่นใหม่ได้รู้จักแบบอย่างที่ดีงามอย่างคุณหมอเสม
 
   “เป็นความพร้อมใจกันจริง ๆ ของพวกเราทุกคน ทุกองค์กร ที่ต้องการประกาศคุณงามความดีของท่านที่ยืนหยัดเพื่อสังคมอย่างไม่ย่อท้อ ไว้เป็นรอยจารึกในประวัติศาสตร์ไทย ผ่านศาสตร์ศิลป์อย่างมีสีสัน ด้วยศิลปะอย่างสารคดีสั้น กวีสดจากศิลปินแห่งชาติ บทเพลงเพื่อชีวิตจากนักร้องมืออาชีพ เวทีเสวนา ปาฐกถาของผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ฯลฯ ที่จะทำให้คนรุ่นปัจจุบันและรุ่นหลัง รับรู้ว่าผลประโยชน์ที่เราเก็บเกี่ยวกันในทุกวันนี้ คุณหมอเสมต้องยากลำบากขนาดไหนกว่าจะได้มา ซึ่งก็คาดหวังว่าผู้ที่ได้เข้าร่วมรับชม จะเกิดแรงบันดาลใจคิดทำในสิ่งดีเพื่อสังคมเหมือนคุณพ่อเสม และองค์ความรู้ในชีวิตคุณหมอเสมอาจเป็นกุญแจปลดปล่อยศักยภาพของปัจเจกบุคคล ในการสร้างสรรค์สังคมดีขึ้นมาได้” นายแพทย์วิชัยกล่าว
 
   คุณูปการของ ศ.นพ.เสม ต่อสังคมไทยมีมากมายตั้งแต่อดีตสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน ผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ การวางรากฐานการบริการปฐมภูมิ โดยการสร้างสถานีอนามัยและโรงพยาบาลครบทุกตำบล ทุกอำเภอ และทุกจังหวัด การพัฒนาระบบการแพทย์โดยการก่อตั้งโรงพยาบาลเอกเทศ เพื่อรักษาคนไข้อหิวาตกโรค ที่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม การปฏิรูประบบการเงินการคลังของโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลจังหวัดเชียงราย โดยไม่ส่งค่ารักษาพยาบาลเข้าคลังหลวงแต่นำเงินมาบริหารโรงพยาบาลเชียงรายแทน นับเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาโรงพยาบาลไทยมาจนถึงทุกวันนี้ การสร้างประชากรที่มีคุณภาพโดยวางรากฐานตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ไม่เพียงแต่ความสามารถในการบริหารเท่านั้น ศ.นพ.เสม ยังมีความสามารถด้านศัลยกรรมที่หาใครเทียบได้ยาก มีผลงานเด่นคือกับการผ่าตัดแฝดสยาม (Siamese Twins) ๓ คู่เป็นผลสำเร็จ ศ.นพ.เสม ดำรงตำแหน่งสูงสุดคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๕ สมัย ใน ๓รัฐบาล ได้แก่ รัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ และรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
 
          
 
   คณะกรรมการจัดงานหนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว ขอเชิญลูกศิษย์ กัลยาณมิตร อดีตคนไข้ของ ศ.นพ.เสม เครือข่ายสุขภาพ นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงาน “หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว” ในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ -๑๗.๐๐ น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
 
   พบกิจกรรมมากมายภายในงาน อาทิ สารคดีสั้นสะท้อนชีวิตและผลงาน ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว รับฟังบทกวีไพเราะจากศิลปินแห่งชาติ อังคาร กัลยาณพงศ์ และเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ บทเพลง จาก คีตาญชลี หงา คาราวาน และไก่แมลงสาบ ปาฐกถาพิเศษโดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี และอานันท์ ปันยารชุน วงเสวนาโดยวิทยากรคนทำงานสุขภาพและสังคมอีกหลายท่าน และนิทรรศการชีวิตและผลงานของ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว
 
   สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ทาง http://sem100.doctor.or.th พิเศษเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ ๒๕ พฤษภาคมนี้ สามารถรับของที่ระลึกได้ ณ จุดลงทะเบียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘๖-๖๐๕-๔๑๘๓ ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานได้ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ www.healthstation.in.th และ เว็บไซด์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.chula.ac.th นอกจากนี้สามารถรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย F.M. 101.5 MHz.
 

งานสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-590-2307

รูปภาพ