คุณกำลังตามหา “ ความสุข” อยู่หรือเปล่า? | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Audio file

สสส. สช. และภาคีเครือข่ายสุขภาวะทางปัญญา ชวนร่วมงาน ตลาดปัญญ์สุข พื้นที่แบ่งปันและค้นหา ความสุข ที่อยู่ในตัวคุณ

ภายในงานพบกับการเปิดตัวหนังสือ ปัญญาความสุขในโลกอันผันผวน และ กิจกรรมพิเศษมากมาย เพื่อให้คุณได้ออกเดินทางค้นหาตัวตน รอยยิ้ม ความสุข เติมเต็มชีวิตให้พร้อมเผชิญหน้าสถานการณ์ของสังคมที่หมุนเร็ว เปลี่ยนแปลง และผันผวนเช่นทุกวันนี้
 

ตลาดปัญญ์สุข


ร่วมแบ่งปันและค้นหาความสุข 
ในวัน ศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 – 19.00 น.
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี!
กิจกรรมการเปิดตัวหนังสือ “ปัญญาความสุขในโลกอันผันผวน” (9.00 – 12.00 น.)
 https://forms.gle/NLr8nzrQzEXyeYnd8

กิจกรรมตลาดปัญญ์สุข (12.00 – 19.00 น.)
 https://forms.gle/TXqGWdC7i7XxgXsS9

**ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงผลตรวจ ATK เป็นลบไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมงาน**
**เนื่องด้วยมาตรการความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดของผู้เข้าร่วมงาน 

กิจกรรมตลาดปัญญ์สุขจึงแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 
ช่วงที่ 1 เวลา 12.00 – 15.30 น. 
ช่วงที่ 2 เวลา 15.30 – 19.00 น. 
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลือกช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมในแบบฟอร์มการลงทะเบียน**
 

ตลาดปัญญ์สุข

 

ตลาดปัญญ์สุข

 

ตลาดปัญญ์สุข

 

ตลาดปัญญ์สุข

 

ตลาดปัญญ์สุข

 

ตลาดปัญญ์สุข

 

ตลาดปัญญ์สุข

 

ตลาดปัญญ์สุข

 

ตลาดปัญญ์สุข

 

ตลาดปัญญ์สุข

 

ตลาดปัญญ์สุข

 

ตลาดปัญญ์สุข

 

ตลาดปัญญ์สุข

 

ตลาดปัญญ์สุข

 

ตลาดปัญญ์สุข

 

ตลาดปัญญ์สุข

 

ตลาดปัญญ์สุข

  

รูปภาพ
ชวนร่วมงาน ตลาดปัญญ์สุข