สุขภาวะทางปัญญา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สช. เปิดแนวทางคลี่คลาย ‘ความขัดแย้ง’ ด้วยการสร้าง ‘สุขภาพทางปัญญา’ ตามธรรมนูญฯ สุขภาพ ฉบับ 3 ‘มิติสุขภาพ’ ที่ทั่วโลกหันมาสนใจ

สช. ผนึกภาคีเครือข่ายชวนทำความเข้าใจ “สุขภาวะทางปัญญา” หนึ่งในมิติด้านสุขภาพที่สำคัญ ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพฯ ฉบับ 3 มุ่งให้ผู้คนในประเทศยกระดับร่างกาย-จิตใจจากภายใน ใช้สติปัญญาสร้างความเข้าใจตนเอง-ผู้อื่น สู่การฝ่าวิกฤต คลี่คลายความขัดแย้งในสังคม

คุณกำลังตามหา “ ความสุข” อยู่หรือเปล่า?

สสส. สช. และภาคีเครือข่ายสุขภาวะทางปัญญา ชวนร่วมงาน ตลาดปัญญ์สุข พื้นที่แบ่งปันและค้นหา ความสุข ที่อยู่ในตัวคุณ

ภายในงานพบกับการเปิดตัวหนังสือ ปัญญาความสุขในโลกอันผันผวน และ กิจกรรมพิเศษมากมาย เพื่อให้คุณได้ออกเดินทางค้นหาตัวตน รอยยิ้ม ความสุข เติมเต็มชีวิตให้พร้อมเผชิญหน้าสถานการณ์ของสังคมที่หมุนเร็ว เปลี่ยนแปลง และผันผวนเช่นทุกวันนี้

Subscribe to สุขภาวะทางปัญญา