เวทีสาธารณะ พลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Audio file

วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. พบกับ เวทีสาธารณะ พลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19
ผ่านทางระบบ Zoom meeting และ Facebook live สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
 

เวทีสาธารณะ พลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19


FB Live NHCO         กำหนดการงาน           zoom

 

สู้โควิด

 

 

รูปภาพ
เวทีสาธารณะ พลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19