คุณร่วมสร้างเราร่วมเสริม 4 ข้อ สำหรับชุมชนในการสร้าง Community Isolation "การดูแลชุมชนโดยชุมชน" | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Audio file

เมื่อต้องกักตัวที่บ้าน มีหลายชุมชนที่การกักตัวที่บ้านเป็นเรื่องของต่างคนต่างอยู่ในบ้านของตัวเอง ถึงแม้จะมีแนวทางในการให้คำแนะนำผู้ป่วยโควิด เมื่อต้องกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ในกรณีระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือ ระหว่างรอครบกำหนด 14 วัน

แต่เมื่อต้องกลับมารอและกักตัวที่บ้าน หรือชุมชน หากเกิดภาวะฉุกเฉินแต่ไม่สามารถติดต่อส่วนไหนได้จากกรณีการรออยู่ที่บ้านเพียงลำพัง จนกระทั่งเสียชีวิตมาหลายกรณี 

#แม้เพียงเสี้ยววินาทีก็มีความหมายเสมอ แล้วจะทำอย่างไร ให้ผู้ป่วยโควิดที่กักตัวอยู่ที่บ้านไม่ถูกปล่อยให้เคว้ง เพราะทุกชีวิตมีคุณค่า หากชุมชนที่เราอาศัยร่วมมือกันสร้าง Community Isolation เพื่อให้เกิด #การดูแลชุมชนโดยชุมชน และเกิดการจัดการดูแลคุณภาพชีวิตคนในชุมชน โดยทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในทุกมิติ 

#คุณร่วมสร้างเราร่วมเสริม 4 ข้อ สำหรับชุมชนในการสร้าง Community Isolation "การดูแลชุมชนโดยชุมชน" มาติดตามกันครับ

4 ข้อ สำหรับชุมชนในการสร้าง Community Isolation

 

4 ข้อ สำหรับชุมชนในการสร้าง Community Isolation

 

4 ข้อ สำหรับชุมชนในการสร้าง Community Isolation

 

4 ข้อ สำหรับชุมชนในการสร้าง Community Isolation

 

ข้อมูลจาก : หนังสือแนวปฏิบัติในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ของชุมชน รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ สู้ภัยโควิด-19 ระลอก 3 https://infocenter.nat

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : เว็บไซต์ศูนย์ประสานปฏิบัติการ "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19" (ศรค.) https://covid19.nationalhealth.or.th/

รูปภาพ
4 ข้อ สำหรับชุมชนในการสร้าง Community Isolation