โชว์17หมู่บ้านอีสานน่าอยู่แก้ปัญหาผ่านรูปแบบสภาผู้นำชุมชน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ขอนแก่น: ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส นายสุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)เป็นประธาน เปิดมหกรรม ฮักแพงแบ่งปันอีสานสร้างสุข เพื่อนำเสนอผลสำเร็จของการทำงานร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ โดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะ ลดเหล้า ลดสารเคมีทางการเกษตรและปัญหาเด็กเยาวชน โดยเป็นการนำเสนอผ่านนิทรรศการและงานเสวนา นายสุปรีดา กล่าวว่า โครงการร่วมอ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (417)

รูปภาพ
เอกสารแนบ