เปิดเวทีสมัชชาฯทบทวนปัญหาหมอกควัน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     เชียงใหม่: ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี สร้างผลกระทบทั้งต่อสุขภาพของประชาชน ระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจอย่างมหาศาล การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบจึงมีความจำเป็น เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ปี 2555 การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจึงเป็นมติหนึ่งของสมัชชาฯ และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ และรับทราบไปเมื่อต้นปี 2556 นาย...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด (362)

รูปภาพ
เอกสารแนบ