ราคากลางและ TOR ของงานเช่าสถานที่สำหรับจัดประชุม “สร้างสุขที่ปลายทาง” ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ TOR และราคากลาง งานเช่าสถานที่สำหรับจัดประชุม “สร้างสุขที่ปลายทาง”ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซึ่งมีวงเงินเกิน 300,000 บาท) เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 21 – 23 กันยายน 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ