ราคากลางและ TOR ของงานจัดจ้างประสานงานและบริหารจัดการ การจัดสื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีตกลงราคา 19/08/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR ของงานจัดจ้างประสานงานและบริหารจัดการ การจัดสื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยวิธีตกลงราคาโดยการลงเผยแพร่ราคากลางด้วยวิธีตกลงราคาครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 19-21 สิงหาคม 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ