เปลี่ยนโลกออนไลน์ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     น.พ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดเวที เปลี่ยนโลกออนไลน์ ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ โดยมี รศ.สุดา วิศรุตพิชญ์ อ.พิเศษคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ดร.ผ่องพักตร์ พิทยพันธ์ กก.สภาการพยาบาล น.พ.วิทวัส ศิริประชัย, น.พ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมงาน ที่ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นอ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (400)

รูปภาพ
เอกสารแนบ