นพ.พลเดช | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

“ซื่อตรง โปร่งใส”

   ซื่อตรง เที่ยงธรรม (I- Integrity and Righteousness) เป็นค่านิยมหลักประการหนึ่งของ สช. ตามที่เรียกขานจดจำกันง่ายๆว่า S-O-C-I-A-L
 
   ผลคะแนนการประเมินดัชนีความซื่อตรง โปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ ปปช. เพิ่งประกาศเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน เป็นมาตรการและความพยายามส่วนหนึ่ง ในการแก้ปัญหาทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของหน่วยงานรัฐ และเป็นสิ่งที่ สช.ให้ความสนใจติดตามเพื่อใช้ประโยชน์
 

10 ปี สช. สู่ยุคผลิดอกออกช่อ

   กุมภาพันธ์ตลอดทั้งเดือน มีความเคลื่อนไหวที่เกิดจากการเดินงานเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ๆ ของ สช. ในหลายเรื่อง ซึ่งผมขออนุญาตนำมารายงานให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบพอเป็นสังเขป ดังนี้ครับ
 
   เรื่องแรก เลขาธิการและทีมขับเคลื่อน 4PW ระดับชาติ เดินสายเข้าเยี่ยมคารวะและปรึกษาหารือการทำงานเป็นรายหน่วยงานกับปลัดกระทรวงและทีมผู้บริหารของท่าน จนครบทุกกระทรวงที่มีรัฐมนตรีร่วมเป็นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ อก. ทส. พม. สธ. กษ. และ มท. ผลลัพธ์ที่ได้คือประเด็นนโยบายร่วมและบรรยากาศของความเป็นพันธมิตรระดับนโยบายที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น.
 

รวมพลังภาคี ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

   ในที่สุดงานประชุมใหญ่ประจำปีของพี่น้องภาคีและเครือข่ายนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมก็มาถึงอีกวาระหนึ่ง
 
   ผมขอต้อนรับท่านสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 และพี่น้องประชาชนผู้มุ่งมั่นตั้งใจมาร่วมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และกิจกรรมสำคัญของประเทศ
 
   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ มีนัยที่สะท้อนการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์และวิธีการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หลายประการ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนจากกรอบการดำเนินงานตามแผนงานหลักของ สช. ฉบับที่สอง (2555-2559) สู่ฉบับที่สาม (2560-2564)
 

Subscribe to นพ.พลเดช