ราคากลางและ TOR ของงานจัดจ้างการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2559 ด้วยวิธีตกลงราคา 25/08/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR ของงานจัดจ้างการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2559 ด้วยวิธีตกลงราคา โดยการลงเผยแพร่ราคากลางด้วยวิธีตกลงราคาครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 25-27 สิงหาคม 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ