งานจัดจ้างทำหนังสือรายงานประจำปี 2558 ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคา 03/06/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR งานจัดจ้างทำหนังสือรายงานประจำปี 2558 ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาโดยการลงเผยแพร่ราคากลางด้วยวิธีตกลงราคาครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 3 วันนับตั้งแต่วันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ