ราคากลางและ TOR ของงานจัดจ้างพิมพ์หนังสือธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จำนวน 12 ตำบล ด้วยวิธีตกลงราคา 09/08/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR ของงานจัดจ้างพิมพ์หนังสือธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จำนวน 12 ตำบล ด้วยวิธีตกลงราคา โดยการลงเผยแพร่ราคากลางด้วยวิธีตกลงราคาครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10-12 สิงหาคม 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ