หยุดวิกฤตศรัทธาสถาบันแพทย์ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ข่าวศาลลงโทษแพทย์ที่นครศรีธรรมราชเมื่อหลายปีก่อน ถูกกระพือเกินจริงจนทำให้หมอหวาดวิตกกันไปทั่ว ข่าวความขัดแย้งเรื่องอำนาจการจัดสรรเงินทองในระบบหลักประกันสุขภาพที่โรงพยาบาลและหมอภาครัฐต้องมีภาระงานเพิ่มล้นมือ ในขณะที่ดูเหมือนว่าเงินจะน้อยลง สัมพันธภาพของหมอกับคนไข้และประชาชนเปลี่ยนไป หมอพี่ๆ น้องๆ ในระบบเดียวกันที่ทำงานต่างระดับ ทะเลาะกัน ขัดแย...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (412)

รูปภาพ
เอกสารแนบ