ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียเข้าถึง3กองทุนสุขภาพแค่1ใน3 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

กรุงเทพฯ * แพทย์เผยผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียเข้าถึงการรักษา 3 ระบบกองทุนสุขภาพเพียงแค่ 2 พันคน จากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดในประเทศไทย 6 พันคน แนะผู้มีอาการรุนแรงเลือดออก ควรฉีดยาแฟกเตอร์เองที่บ้าน ให้ผลการรักษาที่ดีกว่า พญ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติโรคฮีโมฟีเลียกรุงเทพฯ เปิดเผยว่า โรคฮีโมฟีเลียเป็นโรคที่พบไม่บ่อย คนเป็นจำนวนน้อยและไม่ค่อยมีคนรู้จัก แต่อาการของโรคค่อนข้างรุนแรง...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (418)

รูปภาพ
เอกสารแนบ